MC9160-11

Sipariş No: 1604098
Spekon

Şarj kutusu

Stokta   Print  
Şarj kutusu, 24 adet mikrofon tak›labilir, k›rm›z› ›fl›¤a dönünce
flarö bitmifltir. Yeflil olunce flarj dolmufltur. 3 saatte flarj eder.
Tekerlekli. 60x40x30 cm.

Benzer Ürünler

© Copyright 2015. Mikafon Elektronik İnş. San. Ltd.Şti.
Designed and Developed by FilmSoft