EN54 Belgeli Sistem Tercih Etmek İçin 7 Neden

EN54 Standartlarının katkıları nelerdir? Mikafon Elektronik olarak müşterilerimize hangi avantajları sağlıyoruz?
EN54 Belgeli Sistem Tercih Etmek İçin 7 Neden

EN54 Nedir? Neden Gereklidir?

EN54 (European Normative), Avrupa Birliği tarafından Acil Anons ve Yangın Alarm Sistemlerini standardize etmek ve hatayı minimize etmek amacıyla 2011 yılında oluşturulmuştur. Günümüzde, şehirleşme sayesinde birçok alanda toplu şekilde bulunmakta ve yaşamaktayız. Acil bir durumda insan yaşamının korunmasında ve güvenliğinin sağlanmasında sağlıklı bir iletişimin önemi büyüktür. Bu yüzden EN54 standartlarınca oluşturulmuş sistemler; tahliyede, direktif ve talimatların aktarılmasında ve toplumun bilgilendirilip, sakinliğin korumasında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca yetkili mercilerin (itfaiye, polis vb.) durumun kontrolünü sağlamasını ve tahliye şemasının anlık olarak güncellenmesini sağlar.

ISSA, DGUV ve BG ETEM kurumlarının araştırmalarına göre Türkiye’de yangın güvenliği üzerine yapılan her 1 Euro’luk yatırımın geri dönüşü olarak 2.2 Euro elde edilmektedir.

Biz, Mikafon Elektronik olarak, Türkiye’de EN54-4, EN54-16 ve EN54-24 standartlarına uygun cihazlar geliştiren ve belgelendiren ilk üretici firma konumundayız. Sertifikalarımız Avrupa Birliği tarafından ve aynı zamanda TSE tarafından kabul görmektedir.

1. Sağlam İletişim

Alanda yapılan anonsların ve bilgilendirme mesajlarının duyulabilirliği ve anlaşılabilirliği EN54-24 standartına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden oluşabilecek yanlış anlaşılmalar ve karmaşalar, daha oluşmadan engellenmiş olur.

2. Güvenlik

Acil Anons ve Yangın Alarm Sistemi EN54 standartlarınca çizilmiş belirli bir çerçeveye uygun olmalıdır. Standart, bu çerçeveyi yüksek güvenlik önlemlerini odağa alarak oluşturmuştur. Örneğin EN54-24’e göre; sistemin hoparlörlerinin yanmaz malzemeden yapılıyor olması, EN54-16’ya göre cihazların su sızıntısına karşı IP standartlarına uyuyor olması gerekmektedir. Bütün bunların yanında cihazların, akredite laboratuvarların çeşitli çevresel testlerinden (titreşim, çarpma, aşırı sıcak, aşırı soğuk vb.) geçebiliyor olması da gereklidir.

3. Hızlı İletişim ve Önlenebilirlik

EN54-16 Belgeli Acil Anons ve Yangın Alarm Sistemleri’nde, olağanüstü durumun yaşandığı bölgede acil durum mesajı (tahliye, sığınma vb.) yayınlanırken, diğer bölgelerde uyarı ve bilgilendirici mesajlar yayınlanır. Bu sayede acil çıkış noktalarında oluşabilecek izdihamlar engellenmiş olur ve alınabilecek önlemler hızlıca hayata geçirilir.

Ayrıca acil durum kontakları önceliklidir ve sinyal gelmesi durumunda mesajlar bölgelere anlık olarak, diğer yayınlar kesilerek, gönderilir. Bu sayede zaman kaybetmeden acil durum planı başlatılmış olur.

4. Kurallar ve Regülasyonlar

Avrupa Birliği’nin ‘İnşaat Ürünleri Yönergesi’ne göre tüm yeni sesli alarm sistemi durulumlarında EN54 sertifikalı ürünlerin kullanımı Nisan 2011’de zorunlu hale gelmiştir.

Ülkemizde yayınlanan şartnamelerin neredeyse tamamında “yangın alarm sistemleri ve seslendirme ve acil anons sistemleri” başlıkları altında EN54 ya da TS-EN54 ile karşılaşmak mümkündür.

Bakanlar Kurulunca kabul edilen Yangından Korunma Yönetmeliği’ne göre aşağıda belirtilen özellikteki yerlerde acil anons sistemi kurulması zorunlu hale getirilmiştir;

·         Yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,

·         İnşaat alanı 3000 m²’den büyük olan veya içinde 1000’den fazla kişi barındıran topluma açık yapılarda,

·         Yapı yüksekliği 51,5 m’yi geçen tüm yapılarda.

5. Yaygınlık ve Kabul Edilirlik

Acil Anons ve Yangın Alarm Sistemlerinin EN54-4/16/24 Belgelerine sahip olması Avrupa Birliğince zorunlu tutulmaktadır. Bunun dışında Türkiye, Latin Amerika, Afrika, Asya ülkelerinde ve Pasifik Okyanusun’daki bazı adalarda da tanınmakta ve ihalelerin büyük bir çoğunluğunda şart olarak yer almaktadır.

6. Esneklik ve Yapılandırma

Sistem temeli geliştirmelere açık olup, yapısal değişikliklere uzun vadede kolayca uyum sağlayabilmektedir. Sistem içerisinde yer alan yangın kontrol sistemiyle entegre çalışabilmek için geliştirilmiştir. Özel olarak tasarlanan acil eylem yönetmeliğine kolayca uyum sağlayabilmektedir.

7. Maliyet ve Kullanım Ömrü

Sistem temeli geliştirmelere açık olup, yasal değişikliklere uzun vadede kolayca uyum sağlayabilmektedir. Kurulu sisteme ekleme, çıkarma yapmak bu sayede kolaylaştırılmıştır.

EN54’te belirtilmemiş olmasına rağmen, Mikafon olarak müşterilerimize sunduğumuz IP tabanlı sistemin avantajlarından biri de kablolama hatlarının çok daha basit olması ve kolay montaj imkânı sağlamasıdır. Kablolama maliyetinin azalmasının yanında, cihaz kontrolleri de network üzerinden yapılabilmektedir.