EnormPA EN54 Sertifikasyonu / EnormPA EN54 Certification

EN54 sertfikalı sistem EnormPA'nın dünyadaki diğer ürünlerden farkları nelerdir? / What are the differences that separates EN54 certified EnormPA system, from the equivalent products in the market?
EnormPA EN54 Sertifikasyonu / EnormPA EN54 Certification

Please see below for ENGLISH

 

2021 yılının ilk aylarında başlayan sertifikalandırma sürecimiz; EN54-16, EN54-4 ve EN54-24 sertifikalarının alınmasıyla başarıyla tamamlandı. EnormPA markası altında DOC16 kontrol ünitesi, D4250IP 4 kanal amplifikatör ve DCR 30A şarj ünitesi ile EN54-16 ve EN54-4 sertifikalı bir sistem kurulumu gerçekleştirilebilir. Türkiye'de ilk ve dünyada sayılı belge sahiplerinden olmanın gururunu yaşıyoruz ve müşterilemize her zaman daha iyisini sunabilmek adına çalışıyoruz. 

Tasarımdan, son kullancıya kadar %100 yerli olan bu sistemin dünyadaki rakiplerinden en önemli farkı az ekipman ile standartın bütün zorunluluklarını ve çoğu opsiyonel işlevini yerine getirerek, hiç bir üründe olmadığı kadar çok teknolojiyi bir araya getirmesi ve kompakt bir bütün olarak sunması.

EOL (end of line) modülüne gerek yok

DOC16 kontrol ünitesine hoparlör bağlanırken sürekli olarak hat izleme yaptığı için EOL modülüne gerek bulunmamaktadır. Bu sayede diğer markalarda görülen her hoparlör hattına EOL bağlama maliyeti ortadan kalkıyor ve kurulum zamanı önemli ölçüde azalıyor.

A/B hoparlör hatları

                  

                                      Resim / Figure 1.                                                                        Resim / Figure 2.

Acil anons sistemlerinde anonsların devamlılığı çok önemlidir. Hatlarla ilgili bir problem olmasına karşı DOC16 kontrol ünitesi hoparlör hatları A/B loop şeklinde bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır (Resim 1). Bu sayede, örneğin A hattında bir hoparlör kablosunda kısa devre veya açık devre olması durumunda (Resim 2), A ve B çıkışları paralel olduğu için, hoparlör B hattından beslenmeye devam eder. 

DSP modülü

   

Resim / Figure 3. 

DOC kontrol ünitesi içinde DSP modülü bulunur. Bu sayede DSP arayüzü üzerinden her bir bölge için hoparlörün modeline göre ayrı ayrı ses parametreleri düzenlenebilir. 

CanBus ve LAN/WAN haberleşme

Sistem kendi için CANBUS üzerinden haberleşirken, dış ekipmanlar ile LAN (local area network) ve WAN (wide area network) üzerinden anlık olarak haberleşebilir. Bu sayede sistemin kullanım olasıkları artar ve diğer sistemler ile entegre bir şekilde çalışması kolaylaşır.  

16 kanal seçeneği

Kontrol ünitesinin 8 ve 16 bölgeli seçenekleri bulunur. Bütün bölgeler ile aynı anda haberleşme sağlanabilir. 

PSU dahil

Şarj cihazı dışında güç beslemesi aynı zamanda kontrol ünitesi içinde dahil olan SMPS üzerinden de yapılır.  

Anons konsolları arasında önceliklendirme

Sisteme takılabilen anons konsol sayısında bir sınırlama bulunmaz. Anons konsolu üzerinden yapılan anonslar, kontrol ünitesinde öncelik sırasına göre kaydedilir. O sırada başka bir anons konsolundan yayın yapılıyorsa, o bölgelere daha sonra öncelik sırasına göre kayıt gönderilir. 

Kapsamlı arayüz

Sistem arayüzü Vizyonera’dan EN54 standartında belirtilen erişim seviyesi 1’de bölgelerin durumları anlık olarak izlenebilir. Zamanlanmış görevler oluşturma, kontakları gruplama vb. bir çok işlem yapılabilir. Aynı zamanda muadil arayüzlerden farklı olarak “match” özelliği ile cihazları birbirine hızlıca tanıtıp, entegre eder. Bu sayede sistem kurulumu önemli ölçüde hızlanır.

Ekran

Kontrol ünitesi üzerinde 4.3" dokunmatik LCD ekran ile arayüzdeki ayarlara daha hızlı ulaşım sağlar. Ayrıca anons konsolu üzerinde bulunan 7" kapasitif ekranla, anons bölgeleri istenilen şekilde dizayn edilip, gruplanabilir. 

Esnek amplifikatör konfigürasyonu

Amplifikatörler sistemde çok esnek konfigürasyonlarda kullanılabilir. Kontrol ünitesi tek amplifikatör ile çalıştırılabilir, 1 müzik ve 1 anons amfisiyle birlikte de çalışabilir. Müzik ve anons için; DOC8’de; 2, 4 ve 8 amplifikatör, DOC16’da ise; 2, 4, 8 ve 16 amplifikatör kullanılabilir. Müzik veya anons işlevlerinden sadece birinin olması isteniyorsa bu sayıların yarısı da kullanılabilir.

Müzik kaynakları

Müzik çalabilmek için, kontrol ünitesi üstünde 2 line girişi dışında, ön panelinde bulunan USB soketinden de müzik kaynağı girilebilir. 

Anons konsolu MA5

      

Resim / Figure 4. 

7” ekranı üzerinden bölge gruplandırmaları, isimlendirmeler, anonslar ve istenilen hazır mesaj yayınları kolayca yapılabilir. Anons konsolu LAN veya WAN üzerinden çalışabilir. 

 

Please find English version below.

 

Our certification process, which started in the first months of 2021, was successfully completed with the receipt of EN54-16, EN54-4 and EN54-24 certificates. Under the EnormPA brand, EN54-16, EN54-4 and EN54-24 certified system can be installed with DOC16 control unit, D4250IP 4-channel amplifier and DCR 30A charging unit. We are proud of being the first in Turkey and one of the few certificate holders in the world, and we always work to offer the best to our customers. 

The most important difference of this system , which is 100% local from design to the end user, from it's competitors in the world is that it fulfills all the requirements of the standard and most of the optional functions with less equipment, bringing together more technologies than any other product and presenting it as a compact whole. 

No need for EOL (end of line) module

There is no need for an EOL module, as system constantly monitors the lines while the speakers are connected to the DOC16 control unit. This eliminates the cost of connecting an EOL to each speaker line seen in other brands and significantly reduces installation time. 

A/B  speaker lines 

Continuity of announcements is very important in emergency announcement systems. In case there is a problem with the lines, the DOC16 control unit is designed in such a way that the loudspeaker lines can be connected as A/B loops (Figure 1). This way, for example when a short circuit or open circuit occurs in a line B, since A and B outputs are parallel. 

DSP Module 

The DOC control unit contains the DSP module. This way, individual sound parameters can be arranged for each zone, depending on the model of the speaker, via the DSP interface. See Figure 3. 

CanBus and LAN/WAN communication

While the system communicates within itself via CanBus, it communicates with external equipment momentarily over LAN (local area network) or WAN (wide area network). This way, the possibilities of the system increase and it becomes easier to work in integration with other systems. 

16 channel options 

The controller has 8 and 16 zone options. It is possible to communicate with all regions at the same time.  

PSU included 

Apart from the charger, the power supply is also via the SMPS included in the control unit. 

Prioritization between announcement consoles

There is no to the number of announcement consoles that can be installed in the system. Announcements made via the announcement console are recorded in the control unit it order of priority. If there is broadcasting from another announcement console at that time, recordings will be sent to those regions later in order of priority. 

Comprehensive interface

From the system interface Vizyonera, the status of the zones can be monitored instantlt at access level 1 specified in the EN54 standard. Creating scheduled tasks, grouping contacts, etc. many operations can be done. At the same time, unlike equivalent interfaces, it quickly introduces and integrates devices with each other with the "match" feature. This significantly speeds up system setup. 

Screen

 It provies faster access to the settings in the interface with the 4.3" touchscreen LCD on the control unit. In addition, with the 7" capacitive screen on the announcement console, the announcement zones can be designed and grouped as desired. 

Flexible amplifier configuration

Amplifiers can be used in the system in very flexible configurations. The control unit can be operated with a single amplifier, it can also work with 1 music and 1 announcement amplifier. For music and announcement; in DOC8; 2, 4 and 8 and in DOC16; 2, 4, 8 and 16 amplifiers can be used. If only one of the music or announcement function is desired, half of these numbers can also be used. 

Music Resources

In order to play music, besides the 2 line inputs on the control unit, the music source can also be entered from the USB socket on the front panel. 

Announcement console MA5

Zone grouping, naming, announcements and desired ready message broadcasts can be easily on the 7" screen. Announcement console can work over LAN or WAN.